Գարիկ Ղազարյան | Իրավաբան

Ծննդյան օրը 05-01-1979
Փողոց, շենք, բնակարան/տուն Դավթաշեն, Միկոյան 2/2, բն․60
Համայնք/քաղաք Երևան
Հեռախոսահամար 94752930
Էլ․փոստի հասցեն  
Մասնագիտությունը՝ Իրավաբան
Լեզուներ
  Մայրենի Գերազանց Լավ Բավարար
Հայերեն
Ռուսերեն
Անգլերեն
Ֆրանսերեն
Այլ լեզու Այլ լեզու
ԲՈՒՀ, մասնագիտությունը  
ընդունվելու տարեթիվը  
ավարտելու տարեթիվը  
ԲՈՒՀ, այլ մասնագիտություն  
Ընդունվել է  
Ավարտել է  
1. Գործատուն (հիմնարկ/կազմակերպություն) ԱՀՊԲ
1.1. Զբաղեցրած պաշտոնը/հաստիքը Զինծառայող
1.2. Ընդունվելու տարին 1997
1.3. Ազատվելու տարին 2023
2. Գործատուն (հիմնարկ/կազմակերպություն  
2.1. Զբաղեցրած պաշտոնը/հաստիքը  
2.2. Ընդունվելու տարին  
2.3. Ազատվելու տարին  
3. Գործատուն (հիմնարկ/կազմակերպություն  
3.1. Զբաղեցրած պաշտոնը/հաստիքը  
3.2. Ընդունվելու տարին  
3.3. Ազատվելու տարին  
Լուսանկար